Securo opplever en økende etterspørsel av våre produkter i Norge og internasjonalt  og med stadig stor satsing på produktutvikling har det derfor blitt behov for å øke vår bemanning.

1. mai 2014 begynte Ruth Astrid Strøm som teknisk leder / produktutvikler i Securo.
Ruth har blant annet jobbet i CerPoTech, ReVolt Technolgy og NTNU hvor hun var ansvarlig for produktutvikling og kvalitetssikring.
Hun har også erfaring med patenter og annen teknisk dokumentasjon.

ruth
Ruth Astrid har en Mastergrad i materialteknologi fra Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU).
Hennes sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet bli å lede alle tekniske og utviklingsaktiviteter, herunder ha ansvar for patenter, teknisk dokumentasjon og godkjenninger.

 


Fra 1. januar 2015 er Tronn Røtvoll ansatt i stillingen som salgs- og markedsansvarlig.

Tronn kommer fra stillingen som salgs- og prosjektleder hos Vela AS der han har drevet med salg og markedsføring mot trevareindustrien både i Norge og internasjonalt.
Han er utdannet dataingeniør og har bakgrunn blant annet innenfor utvikling i Statoil.tronn

Tronns sentrale arbeidsoppgaver i Securo vil blant annet bestå av planlegging og
gjennomføring av selskapets salgs- og markedsaktiviteter. Oppfølging av forhandlere og samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt.

Deres brede erfaring vil være et positivt og viktig bidrag til selskapets videre utvikling, sier daglig leder Frode Resve