Kan våre produkter hindre spredning av lignende branner som på Ringve museum?

– Branner i hulrom er en utfordring

– Nettopp branner i hulrommene mellom veggene er noe av utfordringen når det gjelder gamle trehus. Verken sprinkleranlegg eller vanntåkeanlegg hjelper på det, sier sjefsforsker Ragnar Wighus ved SP Fire research (tidligere Norges branntekniske laboratorium).

– Kunne man hatt slokkingsanlegg i mellomrommene?
– Det finnes ingen grenser for hva man kan ha. Men hittil har man ikke sett det som en lønnsom investering, og så langt jeg kjenner til er det heller ikke utviklet noe slikt anlegg. Det finnes ikke slokkingsanlegg som hindrer en brann i å oppstå. Slokkingsanleggets oppgave er å stoppe brannutviklingen i en tidligere eller senere fase.

– Hulromsstopper

Spesialingeniør Geir Jensen understreker at det finnes produkt som sørger for at det ikke begynner å brenne i hulrom. Han og kolleger i Trondheim har utviklet et slikt produkt, som kalles hulromsstopp. Ifølge Jensen kan det tenkes at installering av dette kunne hindret brannen på Ringve museum.

– Hulromsstoppen er en slags ventil som legges inn i vegger. Den slipper inn luft til vanlig, men tvert det oppstår brann blokkeres oksygentilførselen. Hulromsstopperen vil øyeblikkelig blokkere spredning av brann. En kan faktisk prøve å tenne på med bensin og ild, uten å få det til, forklarer Jensen.

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article11379255.ece