Test gjort for å sammenligne vår hulromsventil og en konkurrerende hulromsventil.
Securo hulromsventil er satt inn på videoene til venstre, mens det konkurrerende produktet er satt inn i hulrommet i videoene til høyre.

Mens vi ser at vår ventil sikrer hulrommet mot flammer fra første sekund ser vi at det andre produktet slipper gjennom flammene i lang tid før den lukker.
Dette er lenge nok til at alt i hulrommet og på oversiden av hulrommet har tatt fyr.

Vår hulromsventil er den eneste på markedet med momentan brannstopp.