Securo tok sammen med Teknos initiativ til å invitere en delegasjon fra bygningsindustrien i Frankrike for å besøke «Treet» – verdens høyeste trehus i Bergen – Se bilder nederst i artikkelen.

Det var 32 deltakere fra franske myndigheter, bygnings- og treindustrien, brannvesen, brannrådgivere, arkitekter og presse samt vår franske forhandler Taylux.

Norske deltakere og foredragsholdere på turen var prosjekteier Bergen og omegn boligbyggelag, Moelven limtre, Teknos og Securo.

Securo har arbeidet med dokumentasjonsprosjekter i Frankrike der både treindustrien og franske myndigheter har vært delaktig. Den franske treindustrien arbeider mye med bruk av tre opp mot byggeindustrien i Frankrike, noe som åpner opp for muligheter for norsk treindustri.

Etter å ha jobbet systematisk mot treindustrien og franske myndighetene over flere år følte vi at tiden var moden for å ta med oss en delegasjon til Bergen, slik at de med egne øyne kunne se hva Bergen og omegn boligbyggelag (BOB BBL) har gjort for å få på plass verdens høyeste boligblokk i tre. I tillegg til å møte byggherren fikk de treffe aktører som har deltatt i prosessen med å reise bygget.

Den franske delegasjonen var i Norge spesielt for å se på det som har vært tradisjonelle utfordringer med store trebygg som brann, avansert konstruksjonsteknikk og arkitektonisk utforming med tre som byggemateriale.

Med tanke på brannsikring er det brukt limtre fra Moelven som bæring siden limtre og massivtre er meget brannsikkert da det kun vil gradvis forkulle fra utsiden og dermed ikke vil kollapse.

På utvendig kledning er det brukt brannmaling fra Teknos og i tillegg ble vår Hulromsventil brukt til brannsikring bak kledning og vår Overstrømsventil i innvendige gjennomføringer.

Treet i Bergen

Treet i Bergen ble ved ferdigstillelsen i 2015 verdens høyeste trehus. Bygningen er 14 etasjer høy, med 62 leiligheter i ulike størrelser.

Bygget er satt opp med prefabrikkerte moduler i tre, som er fraktet direkte til byggeplass. De bærende konstruksjonene er synlig limtre, basert på erfaringer fra konstruksjon av trebroer. Trapperom, heissjakt og veggene i korridorene er i massivtre. Det var et ønske om bruk av prefabrikkerte løsninger for kort byggeperiode og bedre kontroll på fremdrift og fuktsikring. Det er første gang et så høyt bygg i tre bygges uten telt under montering. Bygget står i et fuktig klimaområde, derfor benyttes glass og stålkledning i fasaden.

Treet har fått stor internasjonal oppmerksomhet ved at det viser at tre er et reelt og meget alternativ i store boligprosjekter, og synliggjør bruken av tre på en god måte som næringen selv kan bruke i eget profileringsarbeid.

 

Treet etter ferdigstillelsen
Treet etter ferdigstillelsen
Treet etter ferdigstillelsen
Treet etter ferdigstillelsen
Detaljer fra utvendig bæring
Detaljer fra utvendig bæring
Detaljer fra utvendig bæring
Detaljer fra utvendig bæring
Noen leiligheter har også innvendig bæring godt synlig
Noen leiligheter har også innvendig bæring godt synlig
På befaring
På befaring
Ole Kleppe fra BOB BBL forteller om prosjektet
Ole Kleppe fra BOB BBL forteller om prosjektet
Et interessert og konsentrert publikum
Et interessert og konsentrert publikum
Her ser vi vår Hulromsventil brukt som brannstopp på limtrekonstruksjonen i etasjeskiller
Her ser vi vår Hulromsventil brukt som brannstopp på limtrekonstruksjonen i etasjeskiller
Frode viser vår Overstrømsventil brukt innvendig på Treet
Frode viser vår Overstrømsventil brukt innvendig på Treet