Brandsikring af hulrum i ventilerede facader kan nu let etableres med ny hulrumsventil. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens præcisering af kravet vedrørende brandspredning via udvendige overflader i det nye BR18, kræver nye løsninger.

Brandspredning via udvendige overflader

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i forbindelse med det nye Bygningsreglement BR18, besluttet at lave en sproglig præcisering af kravet vedrørende brandspredning via udvendige overflader. Fremover skal det være endnu tydeligere, at det overordnede krav, der i dag fremgår af BR15, kap. 5.5, stk. 1, indebærer, at en brand ikke må sprede sig mellem brandmæssige enheder via nogen dele af ydervæggen, i den tid som er nødvendig for evakuering.
Den nye formulering er en præcisering af, at kravet om begrænsning af brandspredning mellem brandmæssige enheder ikke alene relaterer sig til den udvendige overflade af ydervæggen, men til alle dele af konstruktionen.

Våre danske forhandler Scandi Supply AS har produkter som løser disse utfordringene.

http://www.byggematerialer.dk/nyhed-hindrer-brandspredning-i-ventilerede-hulrum-115577/nyhed.html?newsletterid=7066&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-09-28