Securo og Hypoxic Technologies vil gjennomføre miniseminar på Steinkjer onsdag 14. Februar med fokus på løsninger for brannsikring av bygninger

Nye løsninger for brannsikring av bygg.

Securo AS og Hypoxic Technoligies inviterer til miniseminar som vil fokusere på nye løsninger for brannsikring av bygninger.
Seminaret er interessant for alle som kommer borti bygging der det er brannkrav, byggeiere, entreprenør, arkitekter, brannvernrådgivere, kommunalt ansatte og ansatte i brannvesenet.

1. Lufteventiler med Brannmotstand

Securo’s nye løsninger gjør det mulig å kombinere passive lufteåpninger og nødvendig utlufting av konstruksjoner med branntett utførelse. Securo’s FB ventiler sørger for nødvendig lufting samtidig som de momentant blokkerer for spredning av brann. Ventilene krever ingen aktivering og har ingen detektorer eller bevegelige deler som krever vedlikehold/testing. Vi vil fokusere på følgende områder:

– Brannsikker lufting av loft/tak
– Svalgangsproblematikk
– Brannsikring av fasader
– Brannsikker lufting gjennom branncelleskiller
– Kontroll av prosjektering av brannsikkerhet

2. Brannsikring med Inertluft

Hypoxic Technologies leverer inertluftsystemer for brannsikring. Dette er systemer som reduserer
oksygenkonsentrasjonen i beskyttet område til et nivå hvor brann ikke kan utvikle seg. Samtidig går
man ikke lavere enn at det er trygt for mennesker å oppholde seg i området. Vi leverer løsninger for
oksygenreduksjon, aspirerende røykdeteksjon og gasslukking tilpasset aktuell brann- og skaderisiko.
Seminaret vil ha hovedfokus på inertluft, men i tillegg vil vi gi informasjon rundt ASD og gasslukking i
et samlet perspektiv.

Oksygenreduksjon (inertluft) er ikke tradisjonelle slukkesystem som først reagerer når en brann er
varslet; inertluft er alltid aktivt og gir kontinuerlig beskyttelse mot brann og branntilløp. Hypoxic
Technologies er den ledende leverandøren av inertluftanlegg i Norge, og har inngående kjennskap til
alle teknologier og løsninger på markedet. Med erfaring og kompetanse designer vi systemer iht.
europeisk standard for oksygenreduksjonssystemer, EN 16750, og PAS 95. Vi vil ha fokus på følgende:

– Hva er inertluft?
– Brannsikkerhet med inertluft
– Bruksområder
– Forutsetninger og krav for bruk
– Risikoreduksjon med Aspirerende røykdeteksjon
– Gasslukking

KOM og lær mer om disse løsningene!

Onsdag 14. februar – kl. 10:00-14:00 Tingvold Park Hotell, Gamle Kongeveg 47 – 7725 Steinkjer

Seminaret vil ha en varighet på ca 4 timer, der det blir en pause med enkel servering mellom del 1 og del 2.

Påmelding ønskes innen Onsdag 7. Februar til e-post: [email protected], telefon 936 28 074.

Vi tar forbehold om at seminar kan bli avlyst hvis det ikke er nok deltakere.

Se påmeldingsskjema her: Invitasjon miniseminar