Verdens høyeste trehus.

 

Når Mjøstårnet i Brumunddal står ferdig blir det med sine 18 etasjer og 84 meter verdens høyeste trehus.
Bygget vil blant annet inneholde leiligheter, kontorer, hotell, restaurant og et badeanlegg fordelt på totalt 15.000 kvadratmeter.

Konstruksjonen er basert på limtre fra Moelven som er tildekket med Kerto® fra samme produsent og fasader med elementer av tre.
Securo er stolt av å være med å brannsikre Mjøstårnet ved bruk av våre FB hulromsventiler i etasjeskillene.

Vår hulromsventil er den optimale løsningen for å hindre brannspredning i hulrommet bak fasaden og er et veldig viktig område å sikre i fleretasjes hus på grunn av den veldig raske brannspredningen der det er vanskelig å komme til for slokking.

Les mer om FB hulromsventil her…

 

Arkitekt Voll Arkitekter AS og illustrasjon av VizWork