I slutten av august publiserte Sintef Byggforsk en artikkel om problematikken ved rask brannspredning via takkonstruksjonen mellom rekkehusleiligheter. Artikkelen tar for seg anbefalt byggemetode for å redusere brannspredning, der FB Takfotventil blir beskrevet som et brannsikringstiltak ved eksisterende rekkehus.

Les artikkelen her: «Hva kan vi gjøre med rekkehusbranner?»