Etter Grenfell brannen i London i 2017 har det vært et stort fokus på brannsikring i England også innen våre produktområder.
Tester utført av Fire Protection Association viser at det kun er våre produkter som klarer å hindre flammer å spre seg i hulrom i hele perioden de skal hindre brannspredning.

Dette gir oss muligheter for en potensiell etablering i England og vi skal i Oktober delta på Englands største byggmesse, UK Construction Week og Londons største fagmesse innen bygg og arkitektur London Build Expo.
Begge messene har egne fagområder innen brannsikring.

Les mer om messene her:

UK Construction Week
London Build Expo