Etter Grenfell brannen i London i 2017 ble det veldig mye fokus blant annet på brann bak fasade i høye bygninger i Storbrittania.
Dette førte til at Association for British Insurers i samarbeid med Fire Protection Association vurderte om den gjeldende teststandarden for fasader i England er god nok til å teste om produkter er brannsikker nok i en reell brann.

En del av denne rapporten tok for seg brannstopp i hulrommet bak fasaden og så på hvordan disse virket i en brann.
Vår FB hulromsventil var et av produktene som ble testet og konklusjonen var at dette var det eneste produktet som ikke tillot brann å spre seg på grunn av den momentane brannmotstanden i våre produkter.
De andre produktene var de mest vanlige produktene brukt i England i dag.

Produktene som ble testet med vår hulromsventil til høyre.

Bilder fra test som viser at brann ikke sprer seg over vår ventil.

Link til rapporten…