Internasjonal suksess med norskutviklede brannsikringsprodukter

Brannsikring av ventilerte konstruksjoner har lenge vært en utfordring og med utbredelsen av trehus har behovet økt. Nå har det norske selskapet Securo internasjonal suksess med sine egenutviklede brannsikringsprodukter.

 

Etter Grenfell-brannen i London ønsket Fire Protection Association i England å teste de ulike produktene som var tilgjengelig på markedet. Da de testet vår hulromsventil til bruk i ventilerte fasader sammen med etablert produkter på markedet konkluderte de med at våre produkter var mye mer brannsikre. Dette resulterte i en offentlig tilgjengelig rapport som har gitt oss troverdighet i et stort globalt marked, sier Tronn Røtvoll, salgssjef i Securo.

 

 

Patentert teknologi

Selskapet har i dag både kontor, lager og produksjon i Verdal kommune i Nord- Trøndelag. Der produseres passive brannsikre lufteventiler til bruk forskjellige steder i ventilerte konstruksjoner. Teknologien er patentert og oppfinnelsen er den første som muliggjør et momentant og tids-uavbrutt brannklassifisert skille i et ventilert element uten at dette innebærer bevegelige deler, detektorer, kabling eller aktivering.

– Hensikten med produktet er å brann- sikre et bygg samtidig som nødvendig ventilasjon ivaretas. Produktene er brannsikre 100 prosent av den klassifiserte tiden i motsetning til andre produkter som slipper gjennom flammer, gnister og varme en kort tid før de lukker for spredning. Denne tiden kan være nok til at brann sprer seg, forteller Røtvoll. 

 

Internasjonalt samarbeid

Securo ble grunnlagt i 2006 av Geir Jensen som etter lang tid innen brann- prosjektering og brannrådgivning så et udekket behov i markedet. De siste årene har selskapet levert løsninger for passiv brannsikkerhet i ulike typer bygg Norge og utlandet. Nå etablere selskapet kontorer i flere land.

– Passiv brannsikring brukes i alle bygg som har en eller annen form for ventilert konstruksjon og forhindrer spredning av brann mellom brann-celler. Vi leverer ulike løsninger til store næringsbygg, leilighetsbygg og alle store bygg med ventilert konstruksjon. Markedet er stort og vi opplever økende interesse fra utlandet, sier han.

Selskapet er også aktivt deltakende i flere internasjonale fora, deriblant organisasjonene som utvikler nye teststandarder for brannsikringsprodukter i Europa og USA. I USA var selskapet hovedaktøren for utviklingen av en ny teststandard for passive overstrømsventiler som ble lansert i 2017. I tillegg har selskapet vært med på å utvikle nasjonale standarder i flere europeiske land.

 

Brannsikret verdens høyeste trehus

Han forteller at produktet kan installeres i hver etasjedeler og forhindrer at en eventuell brann kan spre seg mellom etasjene eller i fasaden.

– Vi har levert passiv brannsikring på verdens høyeste trehus, Mjøstårnet, trehuset Treet i Bergen, trehuset Moholt 50-50 i Trondheim, og hundrevis av
andre prosjekter rundt om i landet.
Siden det er en pågående konkurranse om å bygge verdens høyest trehus merker vi også økende interesse fra utlandet.

Vi leverer ikke bare til trehus, men alle typer bygg med ventilerte konstruksjoner, sier han.

 

Tilpasser seg nye markeder

Han forteller at de nå jobber aktivt med produktutvikling og tilpasninger til nye markeder.

– Vi har egen avdeling som jobber med produktutvikling, og siden vi stadig får forhandlere i flere nye land jobber vi nå mye med å tilpasse produktene til nye områder og markeder. Alle våre standard- produkter selges direkte eller via forhandlere i de ulike landene. Nå gleder vi oss til å fortsette veksten i utlandet, avslutter han.

- Hensikten med produktet er å brannsikre et bygg samtidig som nødvendig ventilasjon ivaretas.

Kilde: Fremtidens Byggenæring