Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Oppdatering Covid-19

I forhold til den pågående situasjonen med koronaviruset (Covid-19) har Securo lagt forholdene til rette for at vi skal klare å ivareta våre tjenester som normalt.

Vi vet våre produkter er svært viktig for våre kunder, og at prosjekter kan stoppe opp om vi ikke klarer å levere det vi skal.
Vi forsøker etter beste evne å opprettholde produksjon og utsending av varer som normalt så lenge alle eksterne faktorer rundt oss som transport og varelevering fungerer.

Skulle situasjonen endre seg vil vi gi beskjed om dette.

Mvh Securo AS