Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Innlegg av Tronn Røtvoll

Kommende messer 2019

      Fire Safety of Facades 25-27.september 2019 FSF Konferansen for Brannsikring av fasader er et 3 dagers forum for ingeniører, forskere, brannrådgivere, produsenter og myndigheter for å dele kunnskaper, forskningsresultater og studier. Dette er en unik arena for å høre om de nyeste teknologiene og for å utveksle og utvikle ideer med kolleger…

Les mer

Unngå brannspredning i fasader

fasadebrann

Riktig prosjektering og utførelse kan redusere risiko for at brann sprer seg via fasader, slår Byggforsk fast. Byggforskserien gjør rede for ulike brannscenarioer og anbefaler tiltak, og Fremtidens Byggenæring har sett litt på anbefalingene.   Byggforsk skriver blant annet om saken på sine hjemmesider, og anbefaler den såkalte Byggforskserien – som kan gi råd i…

Les mer

Glimrende artikkel fra Geir Jensen

  See-through flame protection If you look up through rainscreen cladding you may see all the way up, past a number of cavity fire barriers. This see-through gap is the path of free-flowing air that keeps the cavity dry. In the case of fire, the see-through gap becomes filled with expanded intumescent material — after…

Les mer

Pionerarbeid innen 3d-printing

3d printing

Siden dette er teknologi som ikke allerede finnes, har de fått støtte fra Regionalt Forskningsfond til å utvikle en prototype i 2019 Et viktig veivalg I takt med stadig større ordrebok har Securo jobbet jevnt og trutt med å optimalisere og automatisere produksjonen av brannforebyggende hulromsventiler. På tross av dette, og i takt med at de utviklet flere…

Les mer