Fordeler med Firebreather hulromsventiler

Hulromsventiler er brannstopp som er installert i en bygnings hulrom i fasade eller i tak og er en essensiell del for brannsikring av fasader.
I fasade installeres brannstopp horisontalt mellom etasjer og vertikalt på veggnivå for å oppnå en god brannfeltoppdeling.
Brannstopp installert horisontalt er som regel ventilerte hulromsventiler som opprettholder den nødvendige ventileringen av fasaden og samtidig sørger for momentan brannstopp ved en brann.

Det finnes to fundamentalt forskjellige typer ventilerende hulromsventiler:

Ventilerende hulromsventiler

Tillater flammer og varme gasser å passere før de blokkerer.
Lukking tar typisk fra 1 til 5 minutter, avhengig temperaturpåkjenningen.
Disse består som regel av plastpakket intumescent eller intumescent montert sammen med steinull.
Når brann spres med høy hastighet, som for eksempel ved Grenfell Tower brannen i London, er tiden det tar før lukking for lang.

Konkurrerende produkt

Ventilerende hulromsventiler som er brannsikker også i åpen tilstand

Blokkerer umiddelbart flammer, også i tiden før intumescenten ekspanderer.
Firebreather®hulromsventil er en slik type ventil.

Firebreather hulromsventil

Hva kan vi forvente av FB hulromsventiler?

  • Forsterke og skape gode branncelle-skiller.
  • Stoppe brannspredning i hulrom.
  • Begrense spredning langs yttersiden av fasade.

Markedets eneste Hulromsventil og brannstopp for luftespalten i ventilert fasade med norsk teknisk godkjenning.

Firebreather® Hulromsventil er testet etter europeisk standard EN 1366-4 og har teknisk godkjenning fra RISE (tidligere Sintef).
Andre produkter på det nordiske markedet vil i tiden før de lukker for brannspredning slippe gjennom flammer og varme og klarer da ikke kravet til integritet og isolasjon i den europeiske teststandarden.
Disse produktene må i hvert enkelt prosjekt vurderes av en brannrådgiver som da står ansvarlig for bruk av produktene i de aktuelle prosjektene.

Klikk på bildet under her for å se fordeler med FB hulromsventil sammenlignet med andre produkter:

Fordeler med Firebreather hulromsventiler

I videoen under sammenligner vi vår Firebreather® hulromsventil med et konkurrende produkt og ser hva som skjer når produktene utsettes for en brå flammepåkjenning. Der vårt produkt umiddelbart hindrer flammer fra å spre seg, slipper det konkurrende produktet flammer gjennom i lang tid. I en virkelig brann kunne dette ført til at en skjult brann får spre seg videre inn i konstruksjonen med de potensielt store konsekvensene dette kan få. 

Se videoen på Youtube