Våre produkter

Den patenterte Firebreather®-teknologien er et konsept for passive lufteventiler som blokkerer for brannspredning gjennom lufteåpninger. Teknologien gjør det mulig å lage ventiler som slipper gjennom luft, men som hindrer spredning av brann med øyeblikkelig virkning.

Hulromsventil

Luftelukeventil

Luftelukeventil

Overstrømsventil

Overstrømsventil

Takfotventil