Hulromsventil

Brann som får spre seg i hulrommene under kledning i yttervegg er et stort problem siden det er vanskelig for brannvesen å komme til for slukking.
Med Firebreather Hulromsventil kan man seksjonere hulrommet under kledningen slik at brannspredningen begrenses. I likhet med de øvrige Firebreather-ventilene kombinerer hulromsventilen behovet for tilstrekkelig lufting under kledningen med behovet for å redusere spredning av brann.

Ventilen er også godt egnet til å brukes i luftespaltene i takutstikk.
Da får man en fortløpende luftespalte som ligner på tidligere luftespalter med fluenetting. Se monteringsanvisning under for forslag til måter å montere FB Hulromsventil i takutstikk.

Ventilen tetter ikke hulrommet når den er montert, men tillater nødvendig utlufting under kledningen. Ved brann vil produktet tette lufteåpningene under kledningen og således hindre omfattende brannspredning.
Hulromsventilen kommer i flere ytelsesvarianter – EI30, EI60 og EI90.

Hulromsventil:

 • Løser behovet for brannsikker ventilering på en enkel og billig måte
 • Sikrer nødvendig lufting
 • Blokkerer momentant for brannspredning i hulrom
 • Brannklasse EI30 / EI60 / EI90

Anvendelsesområder:

 • Bak utlektet fasadekledning
 • Luftespalter i tak/loft
 • Andre hulrom i konstruksjonen
 • Etasjeskiller

Løsningen kombinerer:

 • Nødvendig lufting
 • Branncellebegrensende konstruksjon
 • Hindrer mus og skadedyr fra å komme inn i konstruksjonen


VIDEO

Test gjort for å sammenligne vår hulromsventil og en konkurrerende hulromsventil.
Securo hulromsventil er satt inn på filmene til venstre, mens det konkurrerende produktet er satt inn i hulrommet i filmene til høyre.

Mens vi ser at vår ventil sikrer hulrommet mot flammer fra første sekund ser vi at det andre produktet slipper gjennom flammene i lang tid før den lukker.
Dette er lenge nok til at alt i hulrommet og på oversiden av hulrommet har tatt fyr.

Tilgjengelige størrelser og brannklasser med bestillingsnummer
Størrelse Brannklasse Artikkelnummer Nobbnr.
23mm – 113 cm lengde EI30  FBH-23-1000-30 43745796
23mm – 53 cm lengde EI30  FBH-23-500-30 54382746
23mm – 113 cm lengde EI60  FBH-23-1000-60 43745815
23mm – 53 cm lengde EI60  FBH-23-500-60 54382765
28/30mm – 113 cm lengde EI30 FBH-28-1000-30 43745845
28/30mm – 53 cm lengde EI30 FBH-28-500-30 54382792
28/30mm – 113 cm lengde EI60 FBH-28-1000-60 43745853
28/30mm – 53 cm lengde EI60 FBH-28-500-60 54382803
36mm – 113 cm lengde EI30 FBH-36-1000-30 43745902
36mm – 53 cm lengde EI30 FBH-36-500-30 54382822
36mm – 113 cm lengde EI60 FBH-36-1000-60 43745921
36mm – 53 cm lengde EI60 FBH-36-500-60 54382837

dokumentasjon og beskrivelser

Cavity vent
Cavity vent
Cavity vent
Hulromsventil
Cavity vent
Cavity vent
Hulromsventil
Cavity vent
Cavity vent
 • Cavity vent
 • Cavity vent
 • Cavity vent
 • Hulromsventil
 • Cavity vent
 • Cavity vent
 • Hulromsventil
 • Cavity vent
 • Cavity vent