Hulromsventil

Med Firebreather® Hulromsventil kan man seksjonere hulrommet under kledningen slik at brannspredningen stoppes.

I likhet med våre øvrige produkter tilfredsstiller Firebreather® hulromsventil både behovet for tilstrekkelig lufting under kledningen og behovet for å redusere spredning av brann.
Den er den eneste tilsvarende ventilen i verden med brannmotstand mens den fortsatt er åpen for ventilering.
Alle andre lignende produkter slipper gjennom flammer og varme en periode før de lukker og det er da en stor risiko for at brann sprer seg.
Se dokumentasjon og monteringsanvisninger her.

Fordeler med Firebreather® hulromsventil…

I TEK17 § 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann står det under preaksepterte ytelser:

3. Overflater i hulrom i ytterveggkonstruksjoner betraktes på samme måte som utvendig overflate og må ha minst like gode branntekniske egenskaper.

Dette betyr at hvis man har et krav til å brannsikre fasaden vil dette også gjelde innsiden av kledningen. Dette løses på den enkleste og beste måten ved å bruke FB hulromsventil for å hindre brannspredning bak fasadekledning.

Hulromsventilene monteres bak fasadekledning enten ved bunnsvill eller i etasjeskille for å hindre brannspredning mellom etasjer.
Ventilen er også godt egnet til å brukes i luftespaltene i takutstikk.
Se monteringsanvisning for forslag til måter å montere FB Hulromsventil.

Ventilen tetter ikke hulrommet når den er montert, men tillater nødvendig utlufting under kledningen. Ved brann vil produktet tette lufteåpningene og hindre omfattende brannspredning.
Hulromsventilen kommer i flere ytelsesvarianter – EI30, EI60 og EI90.

Les mer om brannklassifisering

Hulromsventil:

 • Løser behovet for brannsikker ventilering på en enkel og billig måte
 • Sikrer nødvendig lufting
 • Blokkerer momentant for brannspredning i hulrom
 • Helt passiv
 • Lang levetid
 • Enkel montasje
 • Brannklasse EI30 / EI60 / EI90

Montering av hulromsventil

Anvendelsesområder:

 • Bak utlektet fasadekledning
 • Etasjeskiller
 • Luftespalter i tak/loft
 • Andre hulrom i konstruksjonen
Montasje av hulromsventil

Løsningen kombinerer:

 • Nødvendig lufting
 • Branncellebegrensende konstruksjon
 • Hindrer mus og skadedyr fra å komme inn i konstruksjonen

 

TESTSTANDARDER

Se hvilke teststandarder som hulromsventilen er testet etter…

Brannsikker lufting av tak og fasade – Bruk produkter med riktig dokumentasjon!

 

BRANNSIKRING AV FASADE

Den såkalte skorsteinseffekten gjør at en fasadebrann kan spre seg med en hastighet på opptil 8 meter i minuttet. Siden brannen er bak kledningen, vil det være vanskelig for brannvesenet å komme til for å slukke den.

Derfor har vi utviklet Firebreather®-teknologien med ulike ventiler som effektivt stopper fasadebranner.

 

VIDEO

Test gjort for å sammenligne vår hulromsventil og en konkurrerende hulromsventil.
Securo hulromsventil er satt inn på filmene til venstre, mens det konkurrerende produktet er satt inn i hulrommet i filmene til høyre.

Mens vi ser at vår ventil sikrer hulrommet mot flammer fra første sekund ser vi at det andre produktet slipper gjennom flammene i lang tid før den lukker.
Dette er lenge nok til at alt i hulrommet og på oversiden av hulrommet har tatt fyr.

 

MILJØ

FB Hulromsventil er listet i husproduktportalen for produkter som kan brukes i svanemerkede bygg.

Spesifikasjoner

Tilgjengelige størrelser og brannklasser med bestillingsnummer
Størrelse Brannklasse Artikkelnummer Nobbnr.
23mm - 113 cm lengde EI30 FBH-23-1130-30 43745796
23mm - 53 cm lengde EI30 FBH-23-530-30 54382746
23mm - 113 cm lengde EI60 FBH-23-1130-60 43745815
23mm - 53 cm lengde EI60 FBH-23-530-60 54382765
28/30mm - 113 cm lengde EI30 FBH-28-1130-30 43745845
28/30mm - 53 cm lengde EI30 FBH-28-530-30 54382792
28/30mm - 113 cm lengde EI60 FBH-28-1130-60 43745853
28/30mm - 53 cm lengde EI60 FBH-28-530-60 54382803
36mm - 113 cm lengde EI30 FBH-36-1130-30 43745902
36mm - 53 cm lengde EI30 FBH-36-530-30 54382822
36mm - 113 cm lengde EI60 FBH-36-1130-60 43745921
36mm - 53 cm lengde EI60 FBH-36-530-60 54382837
50 mm - 113 cm lengde EI60 FBH-50-1130-60 57102761
50 mm - 53 cm lengde EI60 FBH-50-530-60 57104180
50 mm - 113 cm lengde EI90 FBH-50-1130-90 57104195
50 mm - 53 cm lengde EI90 FBH-50-530-90 57104206

Konseptet

Den patenterte Firebreather® teknologien er et konsept for passive lufteventiler som blokkerer for brannspredning gjennom lufteåpninger. Teknologien gjør det mulig å lage ventiler som slipper gjennom luft, men som hindrer spredning av brann med øyeblikkelig virkning.

Firebreather

Våre produkter

Hulromsventil

Luftelukeventil

Overstrømsventil

Takfotventil