Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Hulromsventil

Med Firebreather™ Hulromsventil kan man seksjonere hulrommet under kledningen slik at brannspredningen begrenses.

I likhet med de øvrige Firebreather produktene tilfredsstiller hulromsventilen både behovet for tilstrekkelig lufting under kledningen og behovet for å redusere spredning av brann.
Den er den eneste tilsvarende ventilen i verden med brannmotstand mens den fortsatt er åpen for ventilering.
Alle andre lignende produkter slipper gjennom flammer og varme en periode før de lukker og det er da en stor risiko for at brann sprer seg.

I TEK17 § 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann står det under preaksepterte ytelser:

3. Overflater i hulrom i ytterveggkonstruksjoner betraktes på samme måte som utvendig overflate og må ha minst like gode branntekniske egenskaper.

Dette betyr at hvis man har et krav til å brannsikre fasaden vil dette også gjelde innsiden av kledningen. Dette løses på den enkleste og beste måten ved å bruke FB hulromsventil for å hindre brannspredning bak fasadekledning.

Hulromsventilene monteres bak fasadekledning enten ved bunnsvill eller i etasjeskille for å hindre brannspredning mellom etasjer.
Ventilen er også godt egnet til å brukes i luftespaltene i takutstikk.
Se monteringsanvisning under for forslag til måter å montere FB Hulromsventil.

Ventilen tetter ikke hulrommet når den er montert, men tillater nødvendig utlufting under kledningen. Ved brann vil produktet tette lufteåpningene og hindre omfattende brannspredning.
Hulromsventilen kommer i flere ytelsesvarianter – EI30, EI60 og EI90.

Les mer om brannklassifisering

Hulromsventil:

 • Løser behovet for brannsikker ventilering på en enkel og billig måte
 • Sikrer nødvendig lufting
 • Blokkerer momentant for brannspredning i hulrom
 • Helt passiv
 • Lang levetid
 • Enkel montasje
 • Brannklasse EI30 / EI60 / EI90

Teststandard:

 • EN 1366-4:2006
 • ASTM2912 – Direkte flammetest
 • SP105 fasadetest – tredjepartstest
 • Lepir2 fasadetest – tredjepartstest
 • BS8414 fasadetest – tredjepartstest

Anvendelsesområder:

 • Bak utlektet fasadekledning
 • Etasjeskiller
 • Luftespalter i tak/loft
 • Andre hulrom i konstruksjonen

Løsningen kombinerer:

 • Nødvendig lufting
 • Branncellebegrensende konstruksjon
 • Hindrer mus og skadedyr fra å komme inn i konstruksjonen


VIDEO

Test gjort for å sammenligne vår hulromsventil og en konkurrerende hulromsventil.
Securo hulromsventil er satt inn på filmene til venstre, mens det konkurrerende produktet er satt inn i hulrommet i filmene til høyre.

Mens vi ser at vår ventil sikrer hulrommet mot flammer fra første sekund ser vi at det andre produktet slipper gjennom flammene i lang tid før den lukker.
Dette er lenge nok til at alt i hulrommet og på oversiden av hulrommet har tatt fyr.

Spesifikasjoner

Tilgjengelige størrelser og brannklasser med bestillingsnummer
Størrelse Brannklasse Artikkelnummer Nobbnr.
23mm - 113 cm lengde EI30 FBH-23-1130-30 43745796
23mm - 53 cm lengde EI30 FBH-23-530-30 54382746
23mm - 113 cm lengde EI60 FBH-23-1130-60 43745815
23mm - 53 cm lengde EI60 FBH-23-530-60 54382765
23mm - 113 cm lengde EI90 FBH-23-1130-90 43745826
23mm - 53 cm lengde EI90 FBH-23-530-90 54382784
28/30mm - 113 cm lengde EI30 FBH-28-1130-30 43745845
28/30mm - 53 cm lengde EI30 FBH-28-530-30 54382792
28/30mm - 113 cm lengde EI60 FBH-28-1130-60 43745853
28/30mm - 53 cm lengde EI60 FBH-28-530-60 54382803
28/30mm - 113 cm lengde EI90 FBH-28-1130-90 43745864
28/30mm - 53 cm lengde EI90 FBH-28-530-90 54382818
36mm - 113 cm lengde EI30 FBH-36-1130-30 43745902
36mm - 53 cm lengde EI30 FBH-36-530-30 54382822
36mm - 113 cm lengde EI60 FBH-36-1130-60 43745921
36mm - 53 cm lengde EI60 FBH-36-530-60 54382837
36 mm -113 cm lengde EI90 FBH-36-1130-90 43745940
36 mm - 53 cm lengde EI90 FBH-36-530-90 54382841
50 mm - 113 cm lengde EI60 FBH-50-1130-60 57102761
50 mm - 53 cm lengde EI60 FBH-50-530-60 57104180
50 mm - 113 cm lengde EI90 FBH-50-1130-90 57104195
50 mm - 53 cm lengde EI90 FBH-50-530-90 57104206

Konseptet

Den patenterte Firebreather™-teknologien er et konsept for passive lufteventiler som blokkerer for brannspredning gjennom lufteåpninger. Teknologien gjør det mulig å lage ventiler som slipper gjennom luft, men som hindrer spredning av brann med øyeblikkelig virkning.

Firebreather by Securo Logo

Våre produkter

Hulromsventil

Luftelukeventil

Overstrømsventil

Takfotventil

Miniventil