Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområdeSkip to content

Miniventil

En ventil utviklet spesielt for å brannsikre mindre åpninger i fasade samtidig som den ivaretar nødvendig lufting.

Miniventil med brannmotstand

Securos miniventil er en ventil utviklet av Securo spesielt for å brannsikre mindre åpninger i fasade samtidig som den ivaretar nødvendig lufting. Typiske applikasjoner vil være åpninger i ender av takbord eller åpninger mot avslutning mott veggpartiet.

Spesielt for miniventilen er at den er fleksibel. Den kan klemmes flat men vil sprette tilbake igjen til opprinnelig form når en slipper. Dette gjør den velegnet i smale luftegap med varierende bredde.
Produktet monteres enkelt med hendene og er knapt synlig utenfra når den er ferdig montert. Ventilen er lett å fjerne igjen om en ønsker det. Den er derfor godt egnet til beskyttelse av verneverdige bygg.

Ventilen består av en stålnettingslange med intumescent. Ventilen tetter ikke hulrommet når den er montert, men tillater nødvendig utlufting.

Nettingen er dimensjonert til å stoppe gnister og flammer.
Intumescentmassen i ventilen fungerer slik at den sveller ut ved varmepåkjenning og tetter ventilen som dermed stopper gnister og flammer og vedvarende brann.

Standardstørrelse på miniventilen er 20 mm diameter og kan brukes i spalter fra 10 mm til 16 mm.

Produktfakta
Leveres i ønsket lengde.
Fås i 20 mm. diameter
Testet i henhold til: prEN 1364-6:2016.

Teknisk data
Securo miniventil består av strikket nettinghylse i rustfritt stål og en ekspanderende masse som sveller ut ved varmepåkjenning.

Dokumentasjon og beskrivelser

Konseptet

Den patenterte Firebreather™-teknologien er et konsept for passive lufteventiler som blokkerer for brannspredning gjennom lufteåpninger. Teknologien gjør det mulig å lage ventiler som slipper gjennom luft, men som hindrer spredning av brann med øyeblikkelig virkning.

Firebreather by Securo Logo

Våre produkter

Hulromsventil

Luftelukeventil

Overstrømsventil

Takfotventil

Miniventil