Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Miniventil

En ventil utviklet spesielt for å brannsikre mindre åpninger i fasade på verneverdige bygg uten brannkrav.

Miniventil med brannmotstand

Securos miniventil er en ventil utviklet av Securo spesielt med tanke på brannsikring av mindre og gjerne ujevne åpninger eldre trehusfasader. Typiske applikasjoner vil være åpninger i ender av takbord eller åpninger mot avslutning mott veggpartiet. Ventilen brannsikrer disse åpningene samtidig som den ivaretar nødvendig lufting.

Miniventilen er ikke et sertifisert produkt i henhold til Europeiske krav. Altså at det ikke har noen produktgodkjenning.

Produktet monteres enkelt med hendene og er knapt synlig utenfra når den er ferdig montert. Ventilen er lett å fjerne igjen om en ønsker det. Den er derfor godt egnet til beskyttelse av verneverdige bygg.Spesielt for miniventilen er at den er fleksibel. Den kan klemmes flat men vil sprette tilbake igjen til opprinnelig form når en slipper. Dette gjør den velegnet i smale luftegap med varierende bredde.

Løsningen er omtalt i veileder for sikring av fasadebrann  i eldre trekirker som KA har utarbeidet sammen med riksantikvaren.
Last ned veileder (side 42 omtaler miniventil): KA Brannstopp

Ventilen består av en stålnettingslange med intumescent. Ventilen tetter ikke hulrommet når den er montert, men tillater nødvendig utlufting Nettingen er dimensjonert til å stoppe gnister og flammer. Intumescentmassen i ventilen fungerer slik at den sveller ut ved varmepåkjenning og tetter ventilen som dermed stopper gnister og flammer og vedvarende brann.

Standardstørrelsene 20 mm og 40 mm diameter kan brukes i spalter opp til henholdsvis 16 mm og 30 mm.

Produktfakta
Leveres i bunt i ønsket lengde.
Diameter: 20mm og 40mm
Testet i henhold til: prEN 1364-6:2006.

Brannklasse 20 mm:
 – E 55 i tre. 
 – E 60 i gips.
 (Legges ventilen dobbelt, kan E 60 og EI 20, og E 60 og EI 48 oppnås i hhv. tre og gips.).

Brannklasse 40 mm:
 – E 57 i gips.

Teknisk data
Securo miniventil består av strikket nettinghylse i rustfritt stål (AISI304) og intumecentmasse (varmeekspanderende materiale).

Konseptet

Den patenterte Firebreather® teknologien er et konsept for passive lufteventiler som blokkerer for brannspredning gjennom lufteåpninger. Teknologien gjør det mulig å lage ventiler som slipper gjennom luft, men som hindrer spredning av brann med øyeblikkelig virkning.

Firebreather by Securo Logo

Våre produkter

Hulromsventil

Luftelukeventil

Overstrømsventil

Takfotventil (Utsolgt)

Miniventil