Takfotventil

Alle trehus må ha lufting under taket. Dette er imidlertid blitt en utfordring siden brann spres lett gjennom de åpne luftespaltene i takutstikket. Ved brann i rekkehus er dette registrert som den hyppigste årsaken til spredning av brann mellom leiligheter (kilde: Oslo Brann- og redningsetat).

Firebreather takfotventil er en passiv lufteventil, det vil at den inneholder ingen bevegelige deler, detektorer, kabling eller aktivering.
Ventilen har et patentert sett av metallelementer som momentant hindrer gjennomtrengning av flammer ved brann.
I tillegg inneholder ventilen et ekspanderende materiale som tetter luftåpningene fullstendig når ventilen eksponeres for flammer eller varme røykgasser.
Slik hindres brannspredning i hele den klassifiserte perioden på 30 minutter.

 • Firebreather takfotventil sikrer tilstrekkelig lufting av loft samtidig som den hindrer brannspredning via takutstikk.
 • Ventilen er preakseptert i henhold til TEK 10 for bruk i branncellebegrensende konstruksjon og klassifisert for brannmotstand EI30.

 

Bestillingsnummer
Størrelse Brannklasse Artikkelnummer Nobbnr.
495mm x 145mm x 73mm EI30 FBT-150-500-72-30 43740824

Takfotventilkalkulator

 • m
 • m
 • stk

dokumentasjon og beskrivelser

Eaves Vent
Eaves Vent
Eaves Vent
Eaves Vent
Eaves Vent
Eaves Vent
 • Eaves Vent
 • Eaves Vent
 • Eaves Vent
 • Eaves Vent
 • Eaves Vent
 • Eaves Vent