Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Takfotventil (Utsolgt)

Firebreather® takfotventil med godkjent brannmotstand (EI30) – enkleste og billigste tiltak for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet samtidig som nødvendig lufting ivaretas.

TAKFOTVENTIL UTSOLGT
Grunnet råvare-situasjon har nå dette produktet blitt utsolgt.
Vi jobber med å erstatte produktet med nye råvarer, men det vil da bli regnet som nytt produkt og må da sertifiseres og godkjennes på nytt.
Dette vil dessverre ta litt tid og vi vil oppdatere denne siden så fort vi har ny informasjon å komme med.
Ta gjerne kontakt for informasjon om alternativt produkt!

Prinsippet med kaldt loft og lufting via takfot er svært utbredt og har fungert meget bra siden det ble introdusert i Norge på 1950-tallet. Prinsippet sikrer tilstrekkelig utlufting av takkonstruksjonen og hindrer soppvekst og andre fuktskader, samtidig som takflaten beholdes kald for å unngå uønskede følgeskader av snøsmelting og ising ved takfot og takrenner. Men prinsippet har alltid vært problematisk under brann, fordi branner spres til loft og tak ved at flammene slår ut gjennom vindu og opp gjennom de åpne luftespaltene i takfoten. Branner som spres til kaldt loft resulterer ofte i store materielle ødeleggelser.

80% av alle branner som spres mellom rekkehusleiligheter skyldes spredning til loft via takfot og videre til naboleiligheter.

– Direktoratet for byggkvalitet

Med FB Takfotventil har man nå fått en enkel og sikker løsning, som både ivaretar behovet for lufting gjennom takfot samtidig som den effektivt hindrer spredning av brann. Lufteventilen er godkjent for 30 minutter brannmotstand (EI 30) og tilfredsstiller således anbefalingene om branncellebegrensende utførelse av takfot.

For oppføring av nye bygg betyr dette at man kan oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet og fortsatt benytte prinsippet med kaldt tak og lufting via takfot. For eksisterende bygg med kalde loft er tetting av takfot og montering av Firebreather takfotventil et velegnet tiltak for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet uten omfattende bygningstekniske inngrep. Det vises til Forskrift om brannforebyggende tiltak som pålegger eiere av eldre bygninger å oppgradere bygningene til dagens sikkerhetsnivå iht Byggeforskrift av 1985 eller senere innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

I Teknisk forskrift TEK10, anbefales branncellebegrensende utførelse av takfot på grunn av problemet med rask brannspredning

Lufteventiler med brannmotstand er innført som nytt begrep og angis som preakseptert løsning:

TEK10 – §11-8 Brannceller: Preaksepterte ytelser – forebygging av utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan

Spredning av brann fra vindu eller annen åpning i yttervegg til fasade eller brennbart tak er ofte en vanlig årsak til rask brannspredning.

Det samme gjelder spredning av brann fra underliggende vindu til brennbar takfot eller gesims og videre til kaldt loft som er egen branncelle. Utlufting må da anordnes andre steder, eller det kan benyttes lufteventiler med brannmotstand.

Firebreather takfotventil er en helt passiv lufteventil, det vil at den inneholder ingen bevegelige deler, detektorer, kabling eller aktivering.

Ventilen har et patentert sett av metallelementer som momentant hindrer gjennomtrengning av flammer ved brann.
I tillegg inneholder ventilen et ekspanderende materiale som tetter luftåpningene fullstendig når ventilen eksponeres for flammer eller varme røykgasser.
Slik hindres brannspredning i hele den klassifiserte perioden på 30 minutter.

Sertifisert: Sintef Norsk Teknisk Godkjenning 2405

MILJØ

FB Takfotventil er listet i husproduktportalen for produkter som kan brukes i svanemerkede bygg.

 

 

Takfotventilkalkulator

Ventilasjonsbehovet for takkonstruksjonen må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle som grunnlag for valg av antall og plassering av lufteventilene. Kalkulatoren nedenfor gir en generell anbefaling ift minimum antall FB Takfotventiler per gulvareal på kaldt loft. Til grunnlag for beregningene i kalkulatoren er anbefalinger som blant annet fremkommer i boken Brandsäkra Trähus som er resultat av samarbeidsprosjektet Nordic Wood der blant andre Byggforsk deltar).

SINTEF Byggforsk Håndbok 51 Fleretasjes trehus anbefaler også at luftearealet av kalde loft/tak bør være 1/300 del av takets/loftets gulvareal. Det tas utgangspunkt i at det er totalt lufteareal inkludert areal for utlufting. Kalkulatoren angir anbefalt antall ventiler for innluft i takfot tilsvarende et areal på 1/600 av takets gulvareal. Det forutsettes konvensjonell utlufting i gavl. 1/300 totalt og 1/600 for innluft i takfot er vanligste verdiene som brukes også i andre land, f eks Federal Housing Administration (FHA) i USA.

For desimaltall bruk punktum mellom tallene.

  • m
  • m
  • m2
  • stk

Spesifikasjoner

Bestillingsnummer
Størrelse Brannklasse Artikkelnummer Nobbnr.
495mm x 145mm x 73mm EI30 FBT-150-500-72-30 43740824

Konseptet

Den patenterte Firebreather® teknologien er et konsept for passive lufteventiler som blokkerer for brannspredning gjennom lufteåpninger. Teknologien gjør det mulig å lage ventiler som slipper gjennom luft, men som hindrer spredning av brann med øyeblikkelig virkning.

Firebreather by Securo Logo

Våre produkter

Hulromsventil

Luftelukeventil

Overstrømsventil

Takfotventil (Utsolgt)