Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Hulromsventil – Artikkel

Velg markedets eneste hulromsventil og brannstopp for luftespalten i ventilert fasade med godkjent produktdokumentasjon for det norske markedet.
Les mer om vår produktdokumentasjon og teststandarder lenger ned i innlegget…

Brann som sprer seg i fasade kan få store konsekvenser for både bygninger og mennesker, noe vi ikke minst så ved Grenfell brannen i London der 71 personer døde og bygningen ble totalskadd.
Dette har verden over gitt et enormt fokus på hvilke materialer som brukes i fasade og hvordan vi best mulig kan sikre oss mot spredning av brann i fasade.
Brann som sprer seg kun på utsiden av fasadekledning trenger ikke å være kritisk, mens brann som spres i luftespalten bak kledningen kan på grunn av rask oppdrift av luft spre seg 5-10 ganger høyere på samme tid sammenlignet med brann på utsiden. Hastigheter på opptil 8 meter per minutt er målt.
Brann kan også spre seg i ventilerte hulrom bak kledningen selv om overflatene i hulrommet er ubrennbare. 
God seksjonering i luftespalten er derfor essensielt for å hindre brannspredning i fasade.

Securo Firebreather Hulromsventil – Momentan brannstopp i ventilert fasade

Securo Firebreather Hulromsventil hindrer effektivt brann fra å spre seg i luftespalten bak kledning og er dermed veldig effektiv for å ivareta den nødvendige seksjoneringen mellom brannceller og etasjer i bygg. Hulromsventilen er det eneste produktet i verden med brannmotstand mens den fortsatt er åpen for ventilering. Alle andre produkter slipper gjennom flammer og varme i opptil flere minutter før de reagerer og lukker for spredning av brann.
Den raske spredningen av brann i luftespalten bak kledning gjør at brann ofte får spre seg før disse produktene har noen virkning. Slike produkter vil også være åpen for brannspredning gjennom gnistregn uten at det noen gang blir varmt nok til at de tetter for brannspredning.
Den momentane brannstoppeffekten til Firebreather Hulromsventil er dermed essensiell for å hindre brannspredning i luftespalten bak kledning og dermed for å ivareta sikkerheten til folk og bygninger.

Markedets eneste Hulromsventil og brannstopp for ventilert fasade med norsk teknisk godkjenning

Securo Firebreather Hulromsventil er testet etter europeisk standard EN 1366-4 og har teknisk godkjenning fra RISE (tidligere Sintef).
Andre produkter på det nordiske markedet vil i tiden før de lukker for brannspredning slippe gjennom flammer og varme og klarer da ikke kravet til integritet og isolasjon i den europeiske teststandarden.
Disse produktene må i hvert enkelt prosjekt vurderes av en brannrådgiver som da står ansvarlig for bruk av produktene i de aktuelle prosjektene.

FB Hulromsventil er testet etter følgende teststandarder

  • EN 1366-4:2006
  • ASTM2912 – Direkte flammetest
  • SP105 fasadetest – tredjepartstest
  • Lepir2 fasadetest – tredjepartstest
  • BS8414 fasadetest – tredjepartstest

Tronn Røtvoll
Salgssjef Securo