Luftelukeventil

Firebreather® Lufteluke med brannmotstand løser behovet for lufting gjennom brannklassifiserte vegger/fasader.

I vegger med brannklassifiseringskrav (branncellebegrensende konstruksjoner) oppstår det svært ofte konflikter på grunn av at man har ønske om å kunne lufte gjennom vinduer eller lufteventiler. Dette problemet støter man ofte på eksempelvis i bygninger der man har utvendige svalganger.
Svalgangene er også rømningsveier og fasaden som vender ut mot svalgangene skal derfor etter gitte bestemmelser utføres som branncellebegrensende konstruksjoner. Lignende problemstillinger støter man også på i forbindelse med såkalte utvendige innerhjørner i bygg.
Se dokumentasjon og monteringsanvisninger her.
 

Det nye produktet Lufteluke med brannmotstand løser behovet for lufting gjennom brannklassifiserte vegger/fasader.

Dette vil være den enkleste og billigste løsningen for tilfredsstillende lufting samtidig som fasaden oppfyller kravene til branncellebegrensende konstruksjon.

FB Lufteluke leveres og selges av vindusprodusenter, per dags dato disse:

Lian Vinduer

Nordvestvinduet AS

Norgesvinduet AS

Nordan AS

Magnor

Gilje

Viking Window AS

Konseptet

Den patenterte Firebreather® teknologien er et konsept for passive lufteventiler som blokkerer for brannspredning gjennom lufteåpninger. Teknologien gjør det mulig å lage ventiler som slipper gjennom luft, men som hindrer spredning av brann med øyeblikkelig virkning.

Firebreather

Våre produkter

Hulromsventil

Luftelukeventil

Overstrømsventil

Takfotventil