Om oss

Securo produserer brannsikre lufteventiler basert på den anerkjente Firebreather® teknologien.

Firebreather

«Protect what matters» er mer enn et slagord for oss i Securo, det er noe vi etterstreber i vår hverdag gjennom å ha de mest sikre produktene på markedet og gjennom å kontinuerlig jobbe for tryggere regelverk både nasjonalt og internasjonalt.
Det er tilfredsstillende for alle som jobber her å vite at resultatene av vår jobb er samfunnsnyttig og gir folk bedre trygghet.

Firebreather® teknologien gjør at vi har de eneste sammenlignbare produktene i markedet med kontinuerlig brannmotstand mens de fortsatt er åpen for ventilering.

Produktene har vunnet en rekke priser for sin innovative teknologi.

Les mer om vår teknologi her

Securo ble grunnlagt i 2006. Den internasjonalt patenterte Firebreather® teknologien danner grunnlaget for alle våre produkter.

Vi er lokalisert i Verdal kommune i Trøndelag hvor vi har både kontor, lager og produksjon. Vi er i dag også etablert med salgspartnere i flere land og jobber aktivt med etablering i nye.

Siden 2020 er vi en del av svt Group, som er den største gruppen innen passiv brannsikring i Europa og har et salgsnettverk i mer enn 50 land.

Vi er aktivt deltakende i flere internasjonale fora, deriblant de organisasjonene som utvikler nye teststandarder for brannsikringsprodukter i Europa og USA. I USA var vi hovedaktøren for utviklingen av en ny teststandard for passive overstrømsventiler som ble lansert i 2017. I tillegg har vi vært aktivt med for å utvikle nasjonale standarder i flere europeiske land.

Vår overordnede målsetning er å være den ledende produsenten innenfor vårt fagområde og å yte den best mulige servicen så alle våre kunder skal føle seg trygg og fornøyd med oss.

 

Securo skal kjennetegnes gjennom lidenskap, ansvar, partnerskap og nysgjerrighet!

An image

Lidenskap

Med kompetanse og entusiasme beskytter vi det som virkelig betyr noe: menneskers liv, deres helse, deres verdier og deres eiendeler. Som et team vokser vi med våre utfordringer og fortsetter å utvikle oss.

Ansvar

Vi handler bærekraftig og tar ansvar. I samarbeid med kollegaer og i dialog med kundene tenker vi sammen, gir råd i helhet, tar beslutninger og representerer dem. 

Partnerskap

Tillit er forutsetningen for å samarbeide som partnere, og danner derfor grunnlaget for våre handlinger. Vi opptrer transparent, pålitelige, forpliktende og ærlige. Vi behandler hverandre med respekt, som likeverdige og stoler på hverandre.

An image

Nysgjerrighet

Vi er nysgjerrige og åpne for nye løsninger, utviklinger og nye markeder – både nasjonalt og internasjonalt. Drevet av innovasjonsånden utvikler vi kontinuerlig oss selv, våre prosesser, produkter og tjenester, og blir bedre hver dag.

Våre medlemskap

Brannfaglig fellesorganisasjon
Miljø merking
EPD Norge
Great Place To Work

"BFOs formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen for å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier". Les mer her.

FB Takfotventil, FB Hulromsventil og FB Overstrømsventil er listet i husproduktportalen for produkter som kan brukes i svanemerkede bygg. Les mer her.

Securo er glade for å lansere Environmental Product Declarations (EPD) for vår hulromsventil. Dette er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til produktet på en standardisert og objektiv måte.

Les mer om EPD her.

Se våre EPD-er her.

Great Place to Work® er eksperter på å evaluere og hedre organisasjonskulturer med høy tillit. Securo har gjennomgått en nøye vurdering basert på Trust Model©, fundamentert i 30 års forskning og undersøkelser fra millioner av mennesker over hele verden. Les mer her.

Innherred næringsforening

Innherred Næringsforening er en medlemsorganisasjon som bidrar til å styrke kontakten mellom kommunen, andre offentlige myndigheter og næringslivet. INF er en aktiv pådriver i arbeidet med å fremme næringsutvikling og sysselsetting i Innherred. Les mer her.

Grønt Punkt Securo

"Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Vårt hovedmål er at alle bedrifter skal oppleve at det er viktig og riktig å ta sitt ansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge". Les mer her.

Kontaktpersoner

Joakim Selnes
Produksjonsmedarbeider

Adrian Aksnes
Produksjonsmedarbeider

Gøril Sørmo
Produksjonsmedarbeider

Frank Braumann
Produksjonsmedarbeider