Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Overstrømsventil

Ingen detektorstyring eller aktivering påkrevd – blokkerer momentant for brannspredning (30/60 minutter).

Ventilering gjennom branncelleskiller kan være utfordrende der kondens og varme kan være et problem i rom der det er krav om branncellebegrensende utforming.

Et veldig godt og rimelig alternativ til kanalføringer og brannspjeld er å bruke helt passive lufteventiler i vegger med krav til brannsikring.

Dette blir da en enkel og rimelig løsning for ventilering på tvers av branncelleskiller uten at det går på bekostning av konstruksjonens brannklasse.

Man får da en helt passiv løsning som er momentant brannsikker når en brann starter.
Denne løsningen krever da ingen detektorstyring eller aktivering og dermed ingen kostbar installasjon eller vedlikeholdskostnader.

Se dokumentasjon og beskrivelser her.
 

Overstrømsventilene er lagerført hos oss i en del standardstørrelser og vi lager også alle spesialstørrelser mellom 100x100mm og 600x600mm på bestilling.
Alle ventilene leveres i brannklasse EI30 og EI60.

Standardstørrelser:

 • 150x150x27 mm
 • 200x200x27 mm
 • 500x100x27 mm
 • 500x150x27 mm
 • 600x600x27 mm

Overstrømsventilen må installeres i kombinasjon med godkjente rister på vegg.
Disse ristene er per nå Flexit sjalusirist i stål, Flexit klaffventil og OVA rister fra Trox Auranor.

FB Overstrømsventil inneholder ingen bevegelige deler og trenger ikke spesielt vedlikehold for å sikre funksjon i tilfelle brann. I forhold til luftgjennomstrømning bør visuell inspeksjon av ventilene foretas for å sikre at de perforerte stålplatene ikke er tilstoppet av støv, insekter eller lignende Det anbefales derfor å utføre inspeksjon og nødvendig rengjøring minimum hvert femte år.

 

BRUKSOMRÅDER

Eksempel på bruksområder for vår overstrømsventil:

 • Lufting gjennom yttervegg.
 • Beboelsesrom
 • I gavlvegg
 • Boder
 • Lufting av garasjeanlegg
 • Innendørs brannskiller, mellom kontorer, tekniske rom, etc.
 • I brannskille på loft for lufting fra gavlvegg til gavlvegg.

Testet og klassifisert i henhold til: NS-EN 1366-3:2009
Produktdokumentasjon fra RISE Fire Research AS: SPFR 030-0277

Den patenterte FB-teknologien (Firebreather) er et konsept for passive lufteventiler som blokkerer for brannspredning gjennom lufteåpninger. Teknologien gjør det mulig å lage ventiler som slipper gjennom luft, men som hindrer spredning av brann med øyeblikkelig virkning. Oppfinnelsen er den første som muliggjør et momentant brannklassifisert skille i et ventilert element uten at dette innebærer bevegelige deler, detektorer, kabling eller aktivering.

 

MILJØ

FB Overstrømsventil er listet i husproduktportalen for produkter som kan brukes i svanemerkede bygg.

Spesifikasjoner

Standard størrelse Sjalusi-rister - må bestilles separat Brannklasse Art,nr. Nobbnr.
150x150mm Flexit stålrister
Flexit klaffventiler
TROX OVA rister
EI 30 / EI 60 FBO-150-150-27-60 43756224
200x200mm Flexit stålrister
TROX OVA rister
EI 30 / EI 60 FBO-200-200-27-60 43756353
500x100mm TROX OVA rister EI 30 / EI 60 FBO-500-100-27-60 43762301
500x150mm TROX OVA rister EI 30 / EI 60 FBO-500-150-27-60 43762316
600x600mm TROX OVA rister EI 30 / EI 60 FBO-600-600-27-60 43762653

Konseptet

Den patenterte Firebreather® teknologien er et konsept for passive lufteventiler som blokkerer for brannspredning gjennom lufteåpninger. Teknologien gjør det mulig å lage ventiler som slipper gjennom luft, men som hindrer spredning av brann med øyeblikkelig virkning.

Firebreather

Våre produkter

Hulromsventil

Luftelukeventil

Overstrømsventil

Takfotventil