Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Teknologi

Den patenterte Firebreather® teknologien er et unikt konsept for utvikling av passive lufteventiler som hulromsventiler, overstrømsventiler og lufteluker. Den har den unike egenskapen at den blokkerer for spredning av flammer, varme og gnister med øyeblikkelig virkning ved et branntilløp og kan ha brannmotstand i opptil flere timer.

Selskapets teknologi løser dermed, på en elegant måte, problemer det ikke tidligere har eksistert gode løsninger for. Dette fører til at ventilering gjennom brannskiller både har blitt enklere og billigere enn det tidligere var.

Prinsippet bak Firebreather® teknologien:

Kombinasjonen av flere prinsipper gjør at ventilen hindrer brannspredning fra første millisekund og opptil flere timer.

Firebreather

Les om hvorfor det bør brukes Firebreather® produkter og fordelene med dem

Anvendelsesområder: Firebreather® teknologien kan benyttes i mange ulike produktapplikasjoner med ulike anvendelsesområder. Med utgangspunkt i den patenterte Firebreather® teknologien kan det skreddersys løsninger for brannsikker ventilering i bygninger, skip, offshoreinstallasjoner, industri etc.

100% passive: Alle våre produkter er helt passive og har ingen bevegelige deler, detektorer, kabling eller aktivering.

Alle Firebreather® produktene har gyldig produktdokumentasjon.