Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Teknologi

Firebreather teknologien (FB) er et unikt konsept for utvikling av passive ventilasjonsrister og lufteventiler som har den unike egenskapen at de blokkerer for spredning av flammer, varme og gnister med øyeblikkelig virkning ved et branntilløp.

Teknologien er patentert og oppfinnelsen er den første som muliggjør et momentant og tids-uavbrudt brannklassifisert skille i et ventilert element uten at dette innebærer bevegelige deler, detektorer, kabling eller aktivering. Brannmotstanden kan gå opp til flere timer (avhengig av ventilasjonsristens dimensjonering). Selskapets teknologi løser dermed, på en elegant måte problemer det ikke tidligere har eksistert gode løsninger for, i tillegg til at ventilering gjennom brannskiller blir enklere og langt billigere enn tidligere.

Både norsk og internasjonalt patent er innvilget da markedet for teknologien er globalt.

Anvendelsesområder:

FB-teknologien kan benyttes i mange ulike produktapplikasjoner med ulike anvendelsesområder. Med utgangspunkt i den patenterte FireBreather-teknologien vil det skreddersys løsninger for brannsikker ventilering i bygninger, skip, offshoreinstallasjoner, industri etc.

Les om begrepet Brannskallsikring…

Følgende prinsipper er kombinert i Firebreather-teknologien:

• Flammestopper element
• Varmeabsorberende element
• Varmeakkumulerende element
• Termisk brudd
• Grafittbasert brannskum som eser ut og tetter

Resultatet av den patenterte teknologien er oppnådd gjennom å kombinere flere kjente prinsipper for å hindre brannspredning. Disse prinsippene vil ikke hver for seg fungere tilfredsstillende, men når de kombineres virker de momentant og opp til flere timer (avhengig av ventilasjonsristens dimensjonering).

Det unike med ventilen er kombinasjonen av flammestopperelementet som virker fra første millisekund, et varmeabsorberende og varmeakkumulerende element som forlenger flammestoppereffekten i opptil fem minutter, et termisk brudd som hindrer ventilen i å bli så varm på beskyttet side at den kan antenne noe og en rist av intumescentmasse som stenger ventilen fullstendig for brannspredning i løpet av et par minutter. Kombinasjonen av prinsipper gjør at ventilen hindrer brannspredning fra første millisekund og opptil flere timer.

Godkjenning/tester:

Tester Byggforsk har gjort ved ResQ-senteret ved Høgskolen i Haugesund, og testing utført ved Warrington Institute i England, viser at ventiler basert på Firebreather teknologien er det beste som har vært utprøvd for å hindre brann i å spre seg gjennom lufteåpninger.

Alle Firebreather produktene har gyldig produktdokumentasjon.