Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Usikker brannklassifisering av kledning i fasade

Saken om at de råtebeskyttede kledningsproduktene ikke er testet og brannklassifisert gjør mange usikre. Produktene blir testet nå.

Men standardene krever at selv om klassen er i samsvar med VTEK så må produktet og klassen vurderes mot fasadens utforming og funksjon i hvert prosjekt. Det krever DiBK også.

 

VTEK §11-9 E.2: “Yttervegg i byggverk i brannklasse 2 og 3 kan ha utvendig overflate som tilfredsstiller klasse D-s3,d0 [Ut 2], når ytterveggen er utformet slik at den hindrer brannspredning i fasaden…”. Bestemmelsen er i samsvar med vilkåret i standard NS EN 13823: “The test results….. are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use”.


Brannegenskapene som gir klasse A-F er nemlig bare ment som en indikasjon for bruk ute. Testene er laget for bruk inne og knyttet til hvor lett produktet kan føre til overtenning i et rom og hvor raskt det røykfyller rømningsveier. Ute er det andre forhold, ikke overtenning, brann på to sider av panel, skjult brann og ingen røykfylling av rom (“s3” betyr ‘ingen krav til røyk’). Faktisk er overflate-klassen mindre viktig. Gjennombrenning betyr mest (NS 3912), f-eks K-verdi eller EI-verdi når disse er kjent.

Grenfell-brannen i London tok 72 liv og flere mener at hovedårsaken var at de involverte fokuserte kun på brannklassifiseringen for overflate og glemte helheten.

Skjult brann i luftespalten er mest kritisk

Råtebeskyttet kledning brenner på to sider hvis luftespalten ikke er brannfeltoppdelt (Byggforskserien 520.308). Securo sine FB hulrom-brannstoppventiler gir god og sikker brannfeltoppdeling. Den holder luftespalten ventilert samtidig som de stopper brann momentant og varig. Brannfeltoppdeling er det mest robuste tiltaket for å kompensere for usikkerhet. Det forlenger gjennombrenningstid, hindrer tosidig brann, hindrer skjult brann og hindrer spredning mellom etasjer.