Securo Presenterer Miljødeklarasjoner for Hulromsventilen

Hvordan presterer hulromsventilen vår når det kommer til Miljø?

EPD Norge

Securo er glade for å lansere Environmental Product Declarations (EPD) for vår hulromsventil. Dette er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til produktet på en standardisert og objektiv måte.

I samarbeid med LCA Norge forplikter vi oss til å utvikle miljødeklarasjoner i samsvar med ISO 14025 og EN 15804-standardene. Den første tilgjengelige EPD-en dekker vår hulromsventil med bredde 36mm, og vi jobber kontinuerlig med å utvide porteføljen for å inkludere flere dimensjoner og produktvarianter. EPD-en er tilgjengelig på både engelsk og norsk.

«Publisering av EPD er en viktig milepæl for Securo. EPD-en viser verden resultatet av valgene Securo tar, og hvordan dette påvirker produktene våre. EPD vil kunne underbygge vår strategi om å opptre transparent, pålitelig, forpliktende og ærlig.» sier vår CTO, Ole Øivind Skjetne. "Våre kunder kan nå få detaljert informasjon om miljøpåvirkningen av våre produkter, og dette gir dem muligheten til å ta informerte valg for en bærekraftig fremtid."

EPD-ene er offisielt publisert hos EPD Norge, og du kan finne dem her.

For å møte de stadig økende kravene til bærekraft og gjøre EPD-ene tilgjengelige for et bredt publikum, har våre EPD-ansvarlige, Ole Øivind og Bengt Are, gjennomført spesialiserte brukerkurs for å generere EPD-er.

EPD-lanseringen representerer neste steg på vår reise mot en mer bærekraftig fremtid.