Brannfeltoppdeling i fasade

En riktig konstruert fasade og bruk av hulromsventiler skal føre til en sikker brannfeltoppdeling.

Dette sikrer at brann ikke kan spre seg raskt mellom brannfeltene og over store avstander, og ivaretar integriteten til konstruksjonen. Bruk av horisontale hulromsventiler installert i etasjeskille vil forhindre at brann sprer seg fra opprinnelsesstedet til etasjer over.
Horisontale hulromsventiler bør være ventilerte.

Brannfeltoppdeling av fasade

Brannfeltoppdeling: her ser vi hvordan en kan dele en fasade inn i brannfelt gjennom å bruke ventilerte hulromsventiler i etasjeskille som sørger for at normal lufting av fasaden ivaretas og samtidig sørger for god brannsikring.

Ikke-ventilerte brannstopp monteres vertikalt.

———– Ventilert brannstopp
———– Ikke-ventilert brannstopp

Firebreather hulromsventil stopper brann

Her ser vi hvordan vår Firebreather® hulromsventil stopper brannen fra å spre seg til etasjen over samtidig som den ivaretar nødvendig ventilering for fasaden.

Dette gjør at brannen bare kan spre seg på utsiden av fasaden. Dette er ofte ikke så kritisk sammenlignet med en brann som sprer seg i et hulrom. Brann i luftespalten bak kledning kan spre seg 5-10 ganger så langt på samme tid og hastigheter opp til 8 meter i minuttet er målt. 

Prinsippet med 30 minutters brannfeltoppdeling i en fasade

Akkurat som brannceller inne i en bygning, forhindrer brannfelt i fasade brann fra å spre seg fra et brannfelt til et annet.
Brannfelt er designet for å begrense omfanget av en skjult brann i en fasade til et område der brannen slukker av seg selv eller brannvesenet lett kan få tilgang gjennom kledningen eller innsiden av fasaden.

Hva er så rollen til hulromsventilen i brannfeltoppdelingen?

Hulromsventilen forhindrer brann fra å spre seg i hulrommet bak fasaden og å komme forbi brannskiller som for eksempel gulv i etasjeskiller.

Brannfeltoppdeling i en fasade

Venstre: 0 – 30 minutt: kun ekstern brann     

Midten: 60 minutt: skjult brann kun i brannfelt 1

Høyre: 90 minutt: skjult brann brannfelt 1 og 2

Sintef Byggforsk: Byggforskserien om brannfeltoppdeling