Gøril Sørmo

Bli kjent med Gøril Sørmo - ei aktiv og engasjert dame fra Verdal. Hjemme styrer hun skuta med sønnen sin og hele 11 hunder.

På arbeidsplassen er Gøril en uvurderlig del av produksjonsteamet, og som eneste kvinne bringer hun en unik dynamikk til teamet. Hennes innsats sørger for en smidig produksjonsflyt og inspirerer alle rundt henne.

Når arbeidsdagen er over, tar Gøril på seg hundekjørerhatten. Hun kjører ikke bare hund selv, men tilrettelegger også for andre medlemmer i trekkhundklubben, fra samlinger til sporkjøring og administrasjon. I tillegg til dette investerer hun betydelig tid på planlegging og gjennomføring av Tromsdalopplevelser. Her tilbyr hun grottevandring, rappellering og juvvandring til besøkende fra firma, skoler, arbeidsplasser og ulike lag.

Gøril trives også i naturen og foretrekker hytten sin i Ogndal eller et telt ved vannet som favorittsteder. Hun er også engasjert i Heimevernet, hvor hun aktivt bidrar for å tilrettelegge best mulig for deltakerne under repetisjonsøvelser.

Når det ikke er friluftseventyr på gang, investerer Gøril tid i trening og sosiale aktiviteter. Hun er viktig del av vårt team på Securo, og med sin entusiastiske iver for sine hunder, lærer vi stadig nye ting om hundekjøring.