Luftelukeventil

I vegger med brannklassifiseringskrav (branncellebegrensende konstruksjoner) oppstår det svært ofte konflikter på grunn av at man har ønske om å kunne lufte gjennom vinduer eller lufteventiler. Dette problemet støter man ofte på eksempelvis i bygninger der man har utvendige svalganger.
Svalgangene er også rømningsveier og fasaden som vender ut mot svalgangene skal derfor etter gitte bestemmelser utføres som branncellebegrensende konstruksjoner. Lignende problemstillinger støter man også på i forbindelse med såkalte utvendige innerhjørner i bygg.

Det nye produktet Lufteluke med brannmotstand løser behovet for lufting gjennom brannklassifiserte vegger/fasader.

Dette vil være den enkleste og billigste løsningen for tilfredsstillende lufting samtidig som fasaden oppfyller kravene til branncellebegrensende konstruksjon.

FB Lufteluke leveres og selges av vindusprodusenter, per dags dato disse:

Lian Trevarefabrikk AS

Natre Vinduer AS

Nordvestvinduet AS

Norgesvinduet AS

Nordan AS

Magnor

Gilje

Viking Window AS

dokumentasjon og beskrivelser

Façade Vent
Façade Vent
Façade Vent
Façade Vent
Façade Vent
Façade Vent
  • Façade Vent
  • Façade Vent
  • Façade Vent
  • Façade Vent
  • Façade Vent
  • Façade Vent