Teststandarder

Securo produktene er testet etter flere forskjellige teststandarder, både av oss og av tredjepartsprodusenter som bruker våre produkter.
Dette sikrer at kvaliteten på våre produkter er godt testet og dokumentert og at du som kunde får produkter som du kan stole på.

Teststandarder

Følgende teststandarder er brukt for å teste våre produkter: 

 • EN 1366-4:2006 
 • NS-EN 1366-3:2009
 • NS-EN 1366-3:2009
 • ASTM2912 – Brå flammetest
 • SP105 fasade test – Tredjepartstest
 • Lepir2 fasade test – Tredjepartstest
 • BS8414 fasade test – Tredjepartstest
Teststandard Lepir 2 Teststandard Sp 105

Teststeder

Våre produkter er testet en rekke steder både i Norge og internasjonalt:

 • SINTEF Byggforsk – Norge
 • Rise Fire Research – Sverige
 • ResQ Safety Center – Norge
 • Warrington Fire – England
 • FPA test lab – England
 • FCBA – Frankrike
 • DBI Fire Lab – Danmark
 • Gryfit Lab – Polen
 • Intertek – USA

Våre produkter…