Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Brannsikker lufting av tak og fasade – Bruk produkter med riktig dokumentasjon!

Brannene i høyhusene i Dubai og Grenfell og nå royalsaken i Norge skrudde opp interessen for den norske hulromventilen. Hvorfor?

Det er påvist at de konvensjonelle hulromventilene i utlandet lett kan svikte i brann. Det viser seg at de svikter på nettopp det som skiller ut de norske FB produktene: I fokus er at FB produktene ikke lar den ekspanderte massen falle ut, at de stopper flammer momentant, at de ikke har dryppende plast og at de blokkerer gnistregn, smådyr og fugler uten å måtte montere musebånd og slikt i tillegg. Brannsikker lufting av tak og fasade er avgjørende for beskyttelsen av en konstruksjon. Her forklarer vi hvor viktig det er med dokumentasjon.

Vanlige ventiler svikter

Feilene som opptrer oftest (undersøkelser i England, i Norge har vi ikke statistikk) er feil montering, at masse faller ut og at ventilene ikke takler bevegelse i konstruksjonen. For Grenfell er det nå avklart at flammer passerte ventilene på få sekunder og angrep kledningen både utenpå og innenfra.

 

Punktene under oppsummerer kjennetegn ved vår ventil, og er momenter som de som skal velge produkt for sikring av tak eller fasade alltid bør tenke over. 

 

  • RISE-FR Produktdokumentasjon

FireBreather hulromsventil er den eneste med godkjent produktdokumentasjon fra RISE Fire Research. Dette er dokumentasjon som bekrefter at produktet er testet og egnet til bruk både i vegg og i tak, og at vi har jevnlig uavhengig kontroll av produksjon og kvalitetssystem.

Flere alternative produkter må godkjennes av brannrådgiver i hvert enkelt tilfelle, hvor ansvaret for produktets ytelser blir liggende hos rådgiver.

  • Testet i henhold til Europeiske teststandarder

Securo har det eneste produktet som er fullt ut testet i henhold til en Europeiske teststandard og dermed fullt ut kan dokumentere sine egenskaper i en brann.

  • Testet både i tak og vegg

Vi har det eneste produktet som ikke bare er testet i takutstikk, men også i fasade. FireBreather Hulromsventil er testet som en del av et system i flere Europeiske fullskala fasadetester. 

  • Momentan flammestopp

Firebreather teknologien er unik fordi den har dokumentert flammestopp og slipper dermed ikke gjennom brann på noe tidspunkt. Vi bruker rustfritt stål som er meget temperaturbestandig. Vi har erfart at det er andre produsenter som har prøvd seg med nett av aluminium eller plast. Vær oppmerksom på at disse vil smelte ved relativt lave temperaturer!

  • Innkapsling av ekspanderende masse fører til ingen degenerering av produktet under brann

Utformingen av Firebreather produktene gjør at den massen som sveller og ekspanderer ved brannpåkjenning, blir kapslet inn og holdes på plass. At den ekspanderende massen går i oppløsning eller faller ut under brann påpekes som et av de største problemene ved bruk av mer tradisjonelle brannstopprodukter.

  • Enkel installasjon

Vår hulromsventil har den desidert enkleste og raskeste installasjonen, noe som sparer tid og penger i prosjekter.

fbhF med tittel

Råtebeskyttet kledning?

Ikke minst der ja. FB ventiler i luftespalt bak råtebeskyttet trekledning: Ikke bare uteblir farlig skjult brannnspredning, men fasaden brenner bare fra utsiden, ikke fra baksiden, og øker derfor betydelig tiden til det oppstår gjennombrenning og behov for rømning som er hovedytelsen til fasader i brann.

Wooden,Modern,Building,With,Amazing,Sky,,Contemporary,Architecture,With,Refined

Disse teststandarder er brukt for å teste våre produkter.