Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Brannklassifisering og brannmotstand

Brannmotstand

Firebreather teknologien er godkjent for brannmotstand EI30, EI60 og EI90.
Alle våre produkter er EI sertifisert og er et konsept for utvikling av passive og brannsikre lufteventiler som har den unike egenskapen at de blokkerer for spredning av flammer, varme og gnister med øyeblikkelig virkning ved et branntilløp.

E = Integritet (tetthet).
I = isolasjon.

Brannmotstand

For en bygningsdel med brannskillende funksjon er integritet (E)  definert som bygningsdelens evne til å motstå brannpåkjenningen på en av sidene, uten at brannen smitter igjennom, som følge av gjennomtrengning av flammer og varme gasser.

Isolasjon (I) betyr at konstruksjon skal begrense temperaturstigningen på ueksponert side så den er maksimalt 140 °C i snitt og aldri over 180 °C på ett punkt.

I tillegg har vi de eneste produktene med umiddelbar flammestopp.

Se video av dette…
Les mer om fordelene ved å bruke Firebreather produkter…

Alle andre sammenlignbare produkter for brannsikker ventilering bruker opptil flere minutter før de er aktivisert og tett mot brannspredning.
Dette kan for eksempel være produkter som brukes som hulromsventiler i fasade eller i takfot. Disse består ofte av ekspanderende intumescent pakket i plast eller montert på steinull.
Når vi kjenner hvor raskt brann kan spre seg i en fasade eller gjennom tak-ustikk vil dette i mange tilfeller være for sent til å stoppe brannen fra å spre seg videre i konstruksjonen.

Produkter med norsk teknisk godkjenning og god brannmotstand gjør oss godt i stand til at du kan sikre deg en god brannfeltoppdeling i ditt bygg.
Les mer om brannfeltoppdeling og brannceller her…

Sammenligning med annen teknologi

EI brannmotstand og momentan brannstopp

Byggforskserien om bygningsdelers brannmotstand…
DIBK – kapittel 11 Sikkerhet ved brann…